Vi er ofte meget større end vi føler os

Blog – Om sårbarhed

Sårbarhed

”Jeg vil gerne opleve din sårbarhed, men jeg ønsker ikke selv at være sårbar.

Sårbarhed viser mod hos dig og utilstrækkelighed hos mig”.

De fleste har svært ved at vise sårbarhed. Vi lærer nemlig fra helt små, at censurere vores følelser. I vores konkurrencesamfund vil vi gerne fremstå som perfekte og ufejlbarlige, både på individ- og  samfundsniveau, i den sammenhæng opfattes sårbarhed ofte som noget negativt – som et svaghedstegn.

Der er direkte sammenhæng imellem det at føle og at være sårbare. Sårbarhed er alle følelsers kerne. At mene, at sårbarhed er svaghed, er det samme som at mene, at følelser er svaghed. Det er vigtigt, at vi er i kontakt med vores følelser og dermed sårbarheden, for at opnå et meningsfuldt og autentisk liv.

Faktisk kræver det mod og styrke at se sin sårbarhed i øjnene, for vi kan føle, at vi løber en stor risiko, når vi giver os selv lov til at være sårbare. Det kan føles usikkert, at stå i det uvisse og lade sig udstille, men det er ikke lig med svaghed, nærmest tværtimod.

Eksempler på opfattelser af, hvad der kan være sårbart:

  • at give udtryk for en upopulær opfattelse
  • at sige nej
  • at skrive noget
  • at skabe et kunstværk
  • at blive forelsket
  • at blive fyret
  • at starte sin egen virksomhed
  • at prøve noget nyt
  • at være ansvarlig

Lyder det som svaghed? – Nej, de fleste vil i stedet opfatte disse udsagn, som eksempler på styrke og mod.

Sårbarheden er en afgørende nødvendighed for at vise sit autentiske jeg og leve det liv der giver mening for den enkelte. Uden kontakt til sårbarheden bliver det svært at knytte sig til andre mennesker og opleve kærlighed og glæde.

Når vi lader som om vi kan undgå sårbarhed, optræder vi på måder, som ofte er i modstrid med den person, vi gerne vil være.”

Vovemod til sårbarhed kræver personligt værd, men vores indre kritiske stemme kommer tit med helt andre budskaber: ” du er ikke god nok!, du skal ikke tro du er noget !”

For at kunne vise din sårbarhed handler det derfor langt hen ad vejen om et godt selvværd. At lære at acceptere og støtte dig selv. Se på dig selv med venlige og kærlige øjne og med accept af alle dine følelser. Du er ok – præcis som du er – med alle de følelser du har.

Hvis du har svært ved at vise dine følelser og være i kontakt med sårbarheden, så kan det være en god ide at søge professionel hjælp hos en psykoterapeut. At blive mødt af empati og nærvær i et trygt rum, kan give dig muligheden for at vise din sårbarhed. Du kan herved arbejde med at lære at lytte til det der er i dig. At få et positivt forhold til dig selv og din sårbarhed, vil gøre dig mindre skrøbelig og give dig styrke, når du møder udfordringer i livet.

Hvis du har lyst til at læse mere om modet til at være sårbar, så kan jeg varmt anbefale bogen ”Glem hvad andre tænker – mod til at være sårbar” af Brené Brown, Borgens Forlag 2013 .

Brené Brown  afslører bl.a. 4 sårbarhedsmyter i bogen:

MYTE 1: ”sårbarhed er lig med svaghed” (den bredest accepterede myte om sårbarhed og den farligste)

Her vil jeg specielt fremhæve hendes afsløring af de mange paradokser, der definere sårbarhed:

Vi elsker at se usløret sandhed og åbenhed hos andre, men vi er bange for at lade dem se det samme i os. Vi er bange for at vores sandhed ikke er tilstrækkelig – at det, vi har at byde på, ikke er tilstrækkeligt uden ekstra garniture, uden at blive pyntet og redigeret. Her er kampen i en nøddeskal: jeg vil gerne opleve din sårbarhed, men jeg ønsker ikke selv at være sårbar. Sårbarhed viser mod hos dig og utilstrækkelighed hos mig. Jeg drages af din sårbarhed, men frastødes af min egen

MYTE 2: ”sårbarhed er ikke noget med mig at gøre”.

Livet er sårbart – Der findes desværre ikke noget ”ryk gratis ud af sårbarheden”- kort, vi kan trække. Når vi lader som om vi kan undgå sårbarhed, optræder vi på måder, som ofte er i modstrid med den person, vi gerne vil være. Det er ikke valgfrit at opleve sårbarhed – vores eneste valg handler om, hvordan vi vil reagere, når vi møder uvished, risici og emotionel blottelse.

MYTE 3: ”sårbarhed er at krænge det hele ud”

Sårbarhed handler om at dele vores følelser og oplevelser med andre, som har gjort sig fortjent til at høre dem. Sårbarhed uden grænser fører til løssluppenhed, mistillid og manglende engagement.

MYTE 4: ”vi kan klare os alene”

At klare sig alene er højt respekteret i vores kultur. Men sårbarhedsrejsen er ikke en rejse , vi kan foretage alene. Vi har brug for støtte. Vi har brug for mennesker, der vil lade os prøve nye måder at være på uden at fordømme os, og som kan hjælpe os op at stå, når vi bliver sparket omkuld. Mange har brug for opmuntring og undertiden professionel hjælp, når de forsøger at genvinde sårbarheden og forbindelsen til deres følelsesliv.

Bogen bygger på flere års forskning inden for området og kommer omkring flere interessante emner. Eksempelvis et kapitel om hvordan skam og sårbarhed er tæt forbundet: ”Modstandsdygtighed mod skam er afgørende for at finde ind til vores sårbarhed. Vi kan ikke lade os blive set, hvis vi skrækslagne for, hvad andre tænker. ”Elendig til sårbarhed” betyder meget ofte, at vi er fandens gode til skam.”

Du kan finde bogen her http://borgen.dk/product.asp?product=3597