Databeskyttelse

GDPR/Databeskyttelsespolitik for Det Integrale Hus

Databeskyttelsesforordningen har følgende hovedformål:

  1. At du ved præcis hvilke data/oplysninger, en virksomhed har registreret om dig.
  2. At du ved, hvad de pågældende data bliver brugt til.
  3. At du kan få dine data slettet/udleveret (med mindre anden lov modsiger det).
  4. At du skal give samtykke, hvis dine oplysninger bliver videregivet til andre parter, eller hvis data skal bruges til andre formål, end det de oprindeligt blev indsamlet til.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, der opbevares om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Du kan til enhver tid bede om at få dine data slettet (bortset fra de data, der er lovpligtige at opbevare, så som regnskabsdata, kvitteringer, fakturaer, mobilepay handlinger og andet lovpligtigt). Henvendelse herom kan ske til: dorthe@detintegralehus.dk. Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.


Dataansvarlig:

Det Integrale Hus

v. Dorthe Geer Rasmussen

CVR:

detintergralehus.dk

tlf. 60534343


Databehandlingens formål:

At yde bedst mulige kontinuitet og forberedelse til fremtidige psykoterapi sessioner, samt ifm. evt. supervision.


Kategori af registrerede personer:

Klienter


Identifikationsoplysninger (almindelige personoplysninger), som behandles om de registrerede personer:

Navn, telefonnummer, mailadresse og adresse.


Personfølsomme samt fortrolige oplysninger som behandles om de registrerede personer:

Udelukkende I det omfang jeg vurderer, at det har relevans for det terapeutiske forløb den enkelte klient indgår i, kan jeg vælge at tage notater indenfor kategorierne alder, køn, psykosociale forhold, helbred, familiemæssige forhold, seksuelle forhold/orientering, etnisk oprindelse samt religiøs overbevisning.


Tidspunkt for sletning af oplysninger:

Oplysninger om klienter slettes senest 5 år efter klienten sidst har haft sessioner.


Generel beskrivelse af tekniske sikkerhedsforanstaltninger:

Klienternes navn, telefonnummer og evt. mailadresse gemmes elektronisk sikret med kode og/eller biometrisk genkendelse. Personfølsomme og/eller fortrolige data vil blive gemt elektronisk i pseudonymiseret bag kodeord.

I det omfang klienter uopfordret kommunikerer personfølsomme data elektronisk, vil disse data blive slettet og klienten bedt om at henvende sig personligt, telefonisk, eller via ”end to end krypterede videoopkald”. Skriftlige elektroniske henvendelser, vil således udelukkende blive besvaret i forhold til tidsbestilling og/eller anvisning af sikre kommunikationsveje.

Jeg fører elektronisk kalender og booking system “Salon Booking”, som er beskyttet med password. I disse indgår udelukkende identifikations oplysninger og ingen personfølsomme oplysninger.

Alle klientnotater er pseudonymiserede uanset om de indeholder personfølsomme/fortrolige data og indeholder dermed ingen identifikationsoplysninger. Der vil derfor ingen kobling være mellem eventuelle klientnotater indholdende personfølsomme/fortrolige data og identifikationsoplysningerne. Jeg anvender til det formål en ”Remarkable” elektronisk notesbog, som er beskyttet med password.

Jeg anvender Dinero som regnskabsprogram beskyttet med password og/eller biometrisk genkendelse. I den forbindelse indgår udelukkende de i bogføringslovens krævede identifikations oplysninger og ingen personfølsomme oplysninger.


Jeg kan tilgå mit booking system, mit regnskabssystem, samt mine klientnoter, fra såvel min computer som min mobiltelefon. Begge disse er ligesom de underliggende programmer, i sig selv, beskyttet med password og/eller Biometriske data.

På mit website opbevares ingen personhenførbare eller personlige data.

Jeg tilbyder også samtaler online via Google Meet, som er end to end krypteret

I det omfang der på sitet anvendes af klienten godkendte citater/casestories, vil disse være pseudonymiserede.


Udveksling/videregivelse af personfølsomme oplysninger:

Jeg videregiver ikke personfølsomme / fortrolige oplysninger til tredjemand ligesom jeg ikke indhenter sådanne oplysninger fra tredjemand.