Selvværd

Lavt selvværd og utilstrækkelighed

Døjer du med lavt selvværd, så er du en af rigtigt mange. Selvom det ofte relaterer til svigt og episoder tidligt i livet, så kan du, gennem det rette fokus, arbejde dig frem til en meget større forståelse for dig selv og dine grænser. Derigennem vil du opleve den frihed et forbedret selvværd giver i relationen til andre.   

Selvværd - Vi er ofte meget større end vi føler os
Du er større end du tror!

Selvtilliden eller selvværdet

Jeg bliver ofte spurgt om: Hvad er forskellen på at have dårligt selvværd og dårlig selvtillid?

Selvtillid handler om ”tilliden til dig selv”. Hvis du har selvtillid tror du på dine egne evner. Du oplever eksempelvis at du kan løse en arbejdsopgave rigtig godt. Her er fokus på det du kan, og det du helt præcist gør i situationen – Altså det du præsterer.

Har du et sundt og godt selvværd, så har du en helt grundlæggende oplevelse af, at du har værdi alene i kraft af den unikke person du er. Du har et godt selvværd når du helt grundlæggende føler dig okay som menneske. Helt uafhængigt af dine præstationer.

Selvværd

Både selvtillid og selvværd i spil

Når du føler dig usikker på dig selv i en bestemt situation. Eksempelvis hvis du skal holde et foredrag, eller fremlægge noget foran en større forsamling, kan både din selvtillid og dit selvværd være udfordret.

Hvis din usikkerhed hænger sammen med, at du skal fremlægge eller udtale dig om noget, du føler du ikke har tilstrækkelig tjek på, så er det selvtilliden, der bliver presset.

Hvis du derimod føler dig usikker, fordi du grundlæggende føler dig ubetydelig så er det selvværdet. Det gælder også hvis du føler dig mindre værd i forhold til de andre i forsamlingen. Ligeledes hvis du har bekymringer om, hvad de tænker om dig eller hvordan de bedømmer dig.

Styrk dit selvværd

For at styrke dit selvværd kan vi arbejde med, at du lærer dine følelser bedre at kende. 

Hvis du lytter til dine følelser og lærer at acceptere og rumme de signaler som dine følelser sender til dig, så er det et skridt på vejen til at styrke dit selvværd. Eksempelvis kan vrede fortælle dig, at andre har overskredet dine grænser, og at du skal passe på dig selv, ved at sige fra. 

At kunne tage ansvar for dine følelser og lære at kunne udtrykke dine behov, vil hjælpe dig til at stå op for dig selv – Du har ret til at være i verden med dine følelser og behov, og du vil opdage, at du bliver mindre afhængig af, hvad andre syntes og gør.

Vi kan også have fokus på dine tankemønstre – hvordan taler du til dig selv? Hvis du taler grimt til dig selv, bliver det ofte en negativ spiral af vedvarende indre kritik, der på ingen måde er befordrende for et bedre selvværd. Det gør dig bare mere usikker på dig selv, når du fylder dig selv med bebrejdelser.

At føle sig set, hørt og elsket giver højt selvværd
Set, hørt og anerkendt

Bliv klogere på din indre kritiker

Sammen kan vi finde indsigt og forståelse for hvor følelserne og tankerne kommer fra, og hvorfor de styrer dig negativt. Du kan lære at praktisere egenomsorg, og blive klogere på din indre kritiker. Ved forøget bevidsthed om, at leve dine værdier og kald i livet, vil du opleve en højere selvfølelse. Det handler om at kunne give dig selv positiv anerkendelse og ”klap på skulderen”. At elske dig selv præcist, som den unikke person du er. Du er nemlig helt perfekt. 

Selvværdsproblemer kan henføres eller kobles til følelsen af utilstrækkelighed. Følelsen af ikke at være god nok og at du ikke slår til. Rigtig mange mennesker kæmper med denne følelse af ikke at være tilstrækkelig og det påvirker både selvværdet og den daglige trivsel. 

Mere om selvværd

Hvis du har lyst til at læse mere om selvværd, så anbefaler jeg i mit bogforum nogle gode bøger. Ole Vadum Dahl (Grundlæggeren af ID-Academy hvor jeg er uddannet), har også skrevet nogle glimrende indlæg. F.eks om de fire selvfølelser, om utilstrækkelighed og om hvordan det står til med selvværdet.